Logo met naam2

Inloggen

Werkzaamheden aan het spoor traject Apeldoorn-Stroe

In de meivakantie wordt gedurende een periode van 9 dagen van vrijdag 27 april tot maandag 7 mei 2018 

het volledige spoor inclusief spoorwegovergangen vernieuwd. De Gemeente Apeldoorn heeft ons het volgende laten weten:


Overlast

  • Alverschotenseweg (Halte Asselt): Overweg wordt niet in deze periode vernieuwd maar in week 48 buiten het seizoen,
    wel is hier een depot (afgestemd met horecagelegenheid)
  • Fietsovergangen: fietsers via Ordermolenweg en bij afsluiten eventueel over de Alverschotenseweg;
  • Laan van Spitsbergen: is gedurende 5 nachten tussen 11.00 – 05.00 uur voor het laden en lossen bij het depot.
    Dit is afgestemd met de werkzaamheden aan de Asselsestraat/ Laan van Spitsbergen;
  • Jachtlaan: Afsluiting gedurende drie dagen en een nachtelijke afsluiting.

Naast de hinder die wordt ondervonden door het afsluiten van bepaalde overwegen, zullen de werkzaamheden ook geluidsoverlast (binnen de geluidsnormen)
met zich mee brengen. Daarnaast rijdt er meer vrachtverkeer voor de aan- en afvoer naar de depots. Het vrachtverkeer rijdt niet door het dorp Hoog Soeren.

Communicatie

De communicatie richting bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden wordt verzorgd door ProRail. Gezien de late aanvraag van ProRail zijn er nog
geen verkeersbesluiten genomen. Hierbij kan de volledige procedure van inspraak, besluit en bezwaar niet worden doorlopen.

De werkzaamheden zijn na deze 9 dagen nog niet klaar. In week 22, 36 en 48 staan in de weekenden werkzaamheden gepland.
Hierover moeten nog vervolggesprekken en afstemming plaatsvinden. Zodra dit definitief is zal de gemeente ons hierover verder informeren.