Logo met naam2

Inloggen

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Alverschotenseweg

In week 48 van 2018 zal ProRail werkzaamheden uitvoeren aan het spoor ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Alverschotenseweg.

Voor meer info zie:

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Alverschotenseweg 

 

De strijd tegen het laag vliegen is nog niet gestreden

Stichting Red de Veluwe gaat 12 september inspreken tijdens een commissievergadering van de Staten van Gelderland, samen met enkele anders sprekers afkomstig van de Noord- en Zuid Veluwe en de Recron (Vereniging Recreatieondernemers Nederland). Wij verwachten van de Statenleden veel meer oppositie tegen de plannen om zo absurd laag over de Veluwe te vliegen. Met name van de Statenleden van de VVD, CDA, D66 en CU. Deze partijen zijn namelijk vertegenwoordigd in de landelijke regeringscoalitie en die zijn voorstanders van opening van Lelystad Airport en dus ook van de laagvliegroutes. Vanuit de provincie Overijssel was al een krachtig “Nee!” te horen maar in Gelderland is het veel te stil! Terwijl Gelderland de meeste overlast krijgt.

Ga mee naar Arnhem op woensdag 12 september om 17.00 tot 17.30 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Vertrek vanuit Hoog Soeren rond 16.00 uur. Nog plaats in mijn (Robert Tieskens) auto voor 3 personen.

Afscheid van de bevrijdingsboom

Hoog Soeren, de oorlog en de bevrijding

In Hoog Soeren wordt de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden door de ‘Bevrijdingsboom’, op de driesprong van zandwegen naast restaurant Het Jachthuis .

De bevrijdingsboom is een ‘Canadese’ (eigenlijk een Amerikaanse) eik met aan de voet een bordje met de tekst: HOOG SOEREN BEVRIJD DOOR CANADEZEN 17-4-1945. Op die dag zijn delen van het Hastings & Prince Edwards Regiment (een infanteriebataljon) en 2nd Light Anti Aircraft Regiment (een afdeling lichte luchtdoelartillerie) via het dorp in westelijke richting getrokken en hebben ‘en passant’ het dorp bevrijd. Apeldoorn was al bevrijd na een felle strijd ten oosten van het Apeldoorns Kanaal en de Canadezen rukten nu op in de richting van de Grebbelinie, net als de Duitsers dat in mei 1940 hadden gedaan. Van Duitse tegenstand in Hoog Soeren zelf was geen sprake meer. De ondersteunende Canadese veldartillerie ging op het open terrein naast het Jachthuis in stelling en in het dorp werd een commandopost ingericht. Geen heroïsche strijd tegen de gehate bezetter dus.

Het dorp Hoog Soeren is de oorlog betrekkelijk goed doorgekomen. De heer B. van Laar schrijft daarover: de geïsoleerde ligging van het dorp en de aanwezigheid van veel munitieopslagplaatsen hebben het dorp enigszins beschermd. Duitse militairen belast met de bewaking van de munitie hadden weinig op met de SS en hadden groot belang bij de luchtbescherming en de bosbrandweer. Daardoor hoefde een aantal jonge mannen niet in Duitsland te werken.

Hotel Oranjeoord, de school en het schoolhuis waren bezet door de Duitsers. Kinderen kregen les in de kapel. Er waren maar twee omwegen naar Apeldoorn mogelijk: of langs het Turfpad en de Amersfoortseweg of langs hotel Hoog Soeren via een pad naar het Asselse grintpad.

16 april 1945: door naar hier en daar verborgen radio’s te luisteren wisten we dat de bevrijding op handen was. De Duitsers waren opgewonden, roofden burgerkleding en namen fietsen mee om weg te komen. Zij kondigden aan, dat alle munitiedepots zouden worden opgeblazen.

De heer D. Huigen vertelt: in de Soerense bossen ten noorden en oosten van Hoog Soeren hadden de Duitsers omvangrijke, goed gecamoufleerde munitieopslagplaatsen ingericht. In de laatste oorlogswinter werden veel mensen geronseld om in de depots te werken. Dat gebeurde met tegenzin, maar zo konden de beruchte razzia’s wel worden ontlopen. Hotel Oranjeoord was het Duitse hoofdkwartier van waaruit de transporten werden geregeld. Het vervoer van munitie

van het Apeldoorns Kanaal naar hier gebeurde met wagens, getrokken door oude Lanz Buldog tractoren. De vette rookpluimen uit de uitlaten trokken Engelse jachtvliegtuigen aan, die als sperwers op hun prooi doken. Dat vonden wij ondanks onze angst toch prachtig. Op 16 april kregen de bewoners van Hoog Soeren de opdracht om het dorp te verlaten, omdat alle munitie zou worden opgeblazen. Lang niet iedereen deed dat ook. Wij hebben het opblazen van munitie zo veel mogelijk gesaboteerd; wie wat gedaan heeft, is nooit bekend geworden. Wij waren bang voor onze eigen veiligheid en bang om verraden te worden. Er is maar een klein deel van de munitie opgeblazen en daardoor is Hoog Soeren voor erger rampen gespaard.

Nu bleef de ‘ramp’ beperkt tot gebroken ramen en weggeblazen dakpannen. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Na het opblazen van de munitie vluchtten de Duitsers naar het westen.

Nog in 1945 werd er een Amerikaanse eik als bevrijdingsboom geplant en onder de boom werd een fles met daarin een document begraven. Wanneer in 1945? Ook de Hoog Soerenaren die er bij zijn geweest, weten het zich niet te herinneren. In 1985 werden oproepen in de krant geplaatst om de juiste datum boven water te krijgen, maar die leverden niets op.

Pas in 1989 werd het bordje met de tekst: HOOG SOEREN BEVRIJD DOOR CANADEZEN 17-4-1945 geplaatst. De Buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren zorgde voor een hekje om de boom. Er zijn toen serieuze pogingen gedaan om de fles terug te vinden, maar zonder resultaat.

De boom is een levende herinnering aan de bevrijding, nu 72 jaar geleden en het verhaal achter de boom geeft de oorlogsgeschiedenis van Hoog Soeren weer. Niet voor niets is de boom aangemerkt als één van de Apeldoornse oorlogsmonumenten. Monumenten zijn er om te behouden. Nu de bevrijdingsboom ziek is, ‘op sterven na dood’, moet een waardige vervanging hoge prioriteit krijgen.

Steun Stichting Red de Veluwe

Het is de hoogste tijd is om Hoog Soerens BBV in hoofdlijnen bij te praten over wat zich sinds ons laatste bericht heeft afgespeeld op het actiefront van de vliegtuigroutes van vliegveld Lelystad. 

Maandag 23 oktober 2017 is Stichting Red de Veluwe opgericht: voorzitter Robert Tieskens, Heleen s'Jacob secretaris en Hylke Brandsma penningmeester. Prachtige doelstellingen natuurlijk: kort gezegd het voorkomen van alle ellende die laagvliegende vliegtuigen kunnen veroorzaken ten koste van welzijn van mens, flora en fauna in Nederland, althans in Gelderland.
Jullie willen natuurlijk die stichting onmiddellijk financieel steunen door een ruimhartige bijdrage, dat kan: er is zojuist een bankrekeningnummer geopend speciaal daarvoor: NL91ABNA0255008333 t.n.v. Stichting Red de Veluwe.

Leden lees verder over de stichting in ons besloten gedeelte

Groen regeerakkoord
Ongewenste effecten van laagvliegroutes destructief voor mens en dier. 

Hout Stoken: 10 tips om overlast te voorkomen

Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Het gebruik van open haarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het stoken van hout in de tuin (terraskachel, vuurkorf). Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen beperkt wordt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit houtstook opgesteld, met daarin een stappenplan voor de volgende doelgroepen: de stoker, de persoon die overlast ervaart, de gemeente en de GGD. Hiermee is het voor een ieder duidelijk wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn. Lees de 10 stooktips afkomstig uit de toolkit houtstook.

 

https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/digitaal_loket/wonen_en_uw_buurt/hout_stoken_particulieren.pdf

https://www.apeldoorn.nl/Stooktips